تمرین شمارۀ ۲۸: ایجاد اعتماد به نفس در ارائۀ سخنرانی

مستر استاد - اعتماد به نفس در سخنرانی - کوچینگ

فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص

تمرین شمارۀ ۲۸: مربیگری برای ایجاد اعتماد به نفس در ارائۀ سخنرانی

Coaching for confidence in delivering presentations

داریل استیونز (Darryl Stevens)

هدف تمرین

اگر از گروهی از رهبران مشاغل بپرسید که آیا مشتاق ارائۀ سخنرانی در برابر تعداد زیادی از مخاطبان هستند، اکثر آنها پاسخ منفی می دهند. بسیاری از افراد وحشت دارند، احساس خودآگاهی دارند، واکنش های فیزیکی نشان می دهند و در حوزۀ رهبری، اعتماد به نفس ندارند. این امر با مفهومی به نام «خودگفتگویی» یا «گفتگوی درونی» مرتبط است. این مفهوم از مطالعات تیم گالوی در کتاب «بازی درونی» که او در آن تأثیر ذهنیت بر عملکرد را بررسی می کند، آورده شده است.

توصیف تمرین

رویکردهای بسیاری با ترکیب درمان رفتاری-شناختی (CBT)، روانشناسی مثبت و ان ال پی که در دستیابی به تغییر پایدار عمل می کنند، برای پرداختن به خودگفتگویی منفی وجود دارد. این رویکرد مبتنی بر تغییر افکار منفی موجود با افکار مثبت و تمرکز بر پرداختن به مؤلفه های الگوی کانت (دیدن فکر کردن احساس کردن – اقدام) می باشد (مراجعه به پلتیر، ۲۰۰۱).

مستر استاد - اعتماد به نفس در سخنرانی - کوچینگ

روند اجرای تمرین

با گفتگویی که مراجع قبل، در حین و پس از ارائه دارد، آغاز کنید. قدرت بیان افکار درونی با صدای بلند، یعنی صریح و ضمنی، اغلب می تواند به خودی خود مسائل را فاش کند.

من مراجعی داشتم که اولین باری بود که دربارۀ زمانی که کودک بوده و روی صحنه رفته و برادرانش به او خندیده اند، صحبت می کرد. مراجع دیگرم وقتی که انتقاد مداوم مدیر قبلی اش دربارۀ توانایی او در سخنرانی در مقابل جمع را به یاد آورد، احساساتی شد. این تجارب مانع از عملکرد ارائۀ سخنرانی آنها و منجر به اضطراب پیش از ارائه و حضور روی صحنه شده بود.

زمانی که متوجه شدید خودگفتگویی منفی قوی ترین حالت خود را دارد، از مراجع بخواهید به آخرین ارائۀ خود بازگردد و آن را در ذهن مرور کند. از او بخواهید بر روی یک تکه کاغذ افکار منفی تجربه شده در این زمان را در سمت چپ کاغذ بنویسید و در زیر آن بیان کند که در نتیجۀ این خودگفتگویی چه احساس و رفتاری داشته است.

زمانی که این افکار، احساسات و اعمال شناسایی شدند، آنها را به افکار، احساسات و اعمالی که مراجع می خواهد تجربه کند، تغییر دهید. از او بخواهید با استفاده از فضای سمت راست، واکنش های مورد نظر و رویکرد عاطفی خود را بنویسد. به سمت بالای کاغذ بیایید و از مراجع بپرسید خودگفتگویی جدید او چه باید باشد تا احساسات و اقدامات جدید توصیف شده را نشان دهد. بسیار مهم است که از فعل زمان حال به طوری استفاده شود که گویی نتیجۀ مورد نظر ، اکنون تجربه شده است.

مستر استاد - اعتماد به نفس در سخنرانی - کوچینگ

تصویر شمارۀ ۳٫ تغییر به منظور ارائۀ اعتماد به نفس

پس از اتمام اجرای این تمرین، از مراجع بخواهید فرصت خودگفتگویی جدیدش را با استفاده از توانایی جدید شناسایی شده، تجسم کند. از او بخواهید بگوید اکنون چه می بیند، چه فکری می کند، چه احساسی دارد و در ارائه اش چگونه عمل می کند. از او بخواهید با صدای بلند صحبت کند تا خودگفتگویی جدیدش را پایه ریزی کند. شما می توانید از نقطۀ آنکور در ان ال پی نیز استفاده کنید. برای مثال، از مراجع بخواهید همزمان با این کار، انگشت شست و اشاره اش را به هم فشار دهد تا علامتی در ارتباط با شناخت و احساسات مثبت جدید باشد. این کار می تواند یادآوری برای ایجاد حالت تغییر افکار و احساسات او در ارائۀ بعدی باشد.

 

نکته: عدم اعتماد به نفس در ارائۀ سخنرانی، می تواند در ارتباط با یک تجربۀ گذشته باشد. اگر این موضوع در جلسۀ مربیگری آشکار شد، به نحوۀ اشارۀ آن توجه کنید و به مرزهای بین درمان، مشاوره و مربیگری آگاه باشید. در حالیکه اکتشافات عمیق می توانند در ایجاد تغییر پایدار برای مراجع شما قدرتمند باشند، برای باقی ماندن در حوزۀ مربیگری، باید هر تجربۀ پیشین برای شناسایی تأثیری که بر اکنون مراجع دارد استفاده شود.

 

بقیۀ تمرینات این کتاب را در صفحۀ آموزه های کوچینگ دنبال کنید.

ادامه دارد…

 

منبع: کتاب ۱۰۱ استراتژی و تکنیک کوچینگ

۱۰۱Coaching Strategies and Techniques

نویسنده: گلدینا مک ماهون و آن آرچر

Gladeana McMahon, Anne Archer

استفاده از مباحث این مقاله تنها با ذکر منبع (mrostad.com) مجاز می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.