تمرین شمارۀ ۳۲: تقویت سبک نفوذ رهبر

مستر استاد - قدرت نفوذ مدیر بر دیگران در کوچینگ

فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص

تمرین شمارۀ ۳۲: تقویت سبک نفوذ رهبر از طریق درک عمیق تأثیر او بر دیگران

Enriching a leader’s influence style through a deepening understanding of their impact on others

السپت کمپبل (Elspeth Campbell)

هدف تمرین

هدف از این تمرین این است که مراجع را قادر سازد در تأثیرگذاری بر دیگران مؤثرتر عمل کند.

توصیف تمرین

من از پرسشنامه های روش های نفوذ LSI 1&2 استفاده کردم که شامل فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه است. استفاده از این پرسشنامه ها به ویژه برای مدیران ارشد و زمانی است که تغییر در رفتار مدیریتی آنها منجر به تأثیر کمتر از آنچه در آن نقش نیاز است می شود یا اینکه اثر معکوس بر روابط آنها و در نتیجه بر توانایی آنها برای رسیدن به هدف دارد. ۱۲ روش نفوذ شامل: انسان گارایانه، دلگرم کننده، وابسته، موافق، متعارف، اجتناب، مخالف، قدرت، رقابتی، کمال گرا، دستاورد و خودآموزی می باشد.

روند اجرای تمرین

ابزار سبک های نفوذ به روش زیر استفاده می شود:

– انتخاب:  اگر در اولین جلسۀ مربیگری به نظر رسید که سبک های نفوذ در قرارداد مربیگری وجود ندارند، با مدیر دربارۀ گزینۀ استفاده از این فرآیند و آنچه در بر می گیرد صحبت می کنم و گزارش ساده ای ارسال می کنم تا او بتواند انتخاب فعالانه ای داشته باشد.

انتخاب شاخص حس نمایندگی مدیر است و به من نگاهی اجمالی دربارۀ هستۀ مقاومت های درونی می دهد که به او امکان می دهد از این فرآیند قدرتمند بیاموزد تا اینکه مورد تهدید قرار بگیرد. تصمیم به استفاده از این فرآیند برنامۀ من برای مدت زمانی و شدت قرارداد مربیگری را شکل می دهد زیرا این فرآیند زمان بر است و رفتارهای تأثیرگذار برای تغییر نیاز به زمان دارند. قرارداد حداقل هشت جلسه ای در طی شش ماه مناسب است. انتخاب مدیر برای پیشبرد اهداف، بخشی از جلسۀ دوم مربیگری است که شامل زمان اجرای آن فرآیند، از چه افرادی به عنوان ۵-۱۰ پاسخ دهنده استفاده می کند، چگونه از این افراد برای شرکت در این امر دعوت می شود و انتظار پاسخ آنها به آن دعوت و بالاخره انتظارات و نگرانی های مدیر.

توجه به آنچه در پویایی رابطه با انتخاب استفاده از این ابزار ایجاد می شود، مناسب است زیرا این همان چیزی است که نفوذ به آن می پردازد. افرادی که به عنوان پاسخ دهنگان انتخاب شده اند، می توانند در تلاش مدیر برای تغییر رفتار در طول قرارداد مربیگری متحد شوند.

فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص

LSI 1: مدیر این پرسشنامه را که دربارۀ سبک های نفوذ او است، پر می کند و آن را به Human Synergistics برای امتیاز دهی کامپیوتری بر می گرداند. سپس پاسخ ها برای ارزیابی برای من ارسال می شوند.

– بحث دربارۀ LSI 1: گزارش تولید شده، همانطور که توسط بحث و گفتگوی مربیگری تسهیل می شود، باعث ایجاد بازتاب مدیر بر نگرش ها، فرآیندهای تفکر و قصد تأثیر می گردد. این گزارش شامل چگونگی استفادۀ مدیر از سبک های نفوذ، نمایش این نفوذ در رفتار او و اینکه چگونه این نفوذ به آنچه مدیر می خواهد انجام دهد و آنچه که سازمان از او می خواهد که انجام دهد، کمک می کند. هنجارهای فرهنگی، اداری و سازمانی دربارۀ اینکه “آنچه در اینجا انتظار می رود” و اینکه چگونه جنبه های تأثیرگذاری مدیر، مکمل، متضاد و سازگار با این اهداف است نیز مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند. موضوع دیگر پیش بینی چگونگی پاسخ  دهی پاسخ دهندگان است. یک دفترچۀ کار LSI 1 به همراه فعالیت هایی وجود دارد که مدیر می تواند آن را به همراه خود داشته باشد و زمانی که دست به اقدامی می زند، آنها را به همراه تجارب نفوذ خود پیش از جلسۀ بعد مربیگری یادداشت نماید.

– دعوت از ۵-۱۰ پاسخ دهنده: مدیر پاسخ دهندگانی را انتخاب می کند که ذینفعان قابل توجهی را در عملکرد او و توانایی نفوذش را نشان دهند: مدیر تولید، کارمندان، مشتری داخلی، همکار در گروه مشابه، عضو خانواده.

معیارهای زیر به این انتخاب کمک می کنند:

پاسخ دهندگانی که مدیر را آنقدر کامل می شناسند که به طور معناداری اظهار نظر کنند، علاقه مند هستند، زمان برای پاسخ دهی دارند، برخی طرفدار مدیر و برخی مخالف او هستند.

پاسخ دهندگان به صورت محرمانه به سوالات پرسشنامه پاسخ می دهند و آن را مستقیماً به من باز می گردانند.

– بحث دربارۀ LSI 2: مجموعه ای از پاسخ ها به دست می آید و مدیر را قادر می سازد تا تأثیر رفتار خود بر دیگران را بیاموزد. گفتگوی مربیگری به کشف هماهنگی ها و اختلافات بین چگونگی درک خود، آنچه دیگران از مدیر تجربه می کنند و اهمیت این موضوع کمک می کند.

یادگیری دربارۀ استفاده از کدام شیوۀ نفوذ در مناسبت های مختلف، چگونگی سازگاری و دربارۀ انتخاب های عاقلانه پیرامون این موضوع، رخ می دهد. تمرین ایجاد تغییرات در سبک نفوذ فعلی، در تمام مدت باقیماندۀ قرارداد مربیگری ادمه دارد.

مستر استاد - قدرت نفوذ مدیر بر دیگران در کوچینگ

نکته: مانند همۀ مداخلات قبل، در این تمرین نیز باید در موقعیت مراجع قرار گرفت و مربی باید بتواند فرآیند را برای افرادی که احتمالاً شکاک هستند توضیح دهد.

 

بقیۀ تمرینات این کتاب را در صفحۀ آموزه های کوچینگ دنبال کنید.

ادامه دارد…

 

منبع: کتاب ۱۰۱ استراتژی و تکنیک کوچینگ

۱۰۱Coaching Strategies and Techniques

نویسنده: گلدینا مک ماهون و آن آرچر

Gladeana McMahon, Anne Archer

استفاده از مباحث این مقاله تنها با ذکر منبع (mrostad.com) مجاز می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.