مینیمالیسم در ایران
آغازگری
شفافیت در کار و زندگی
عملگرایی و اقدام
یادگیری
قدرت کلمات
احساس خوب
کتاب اینستالوژی
تمرین نوشتن با شاهین کلانتری
کتاب کوچینگ
کوچینگ هفتگی
شادی
دکتر علی شاه حسینی
self
کتاب کار عمیق
ارزش های کاری شما
کوچینگ
سخنران غیر حرفه ای
گری واینر چاک
کتاب خنداننده شو