مستر استاد - اعتماد به نفس در سخنرانی - کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۸: ایجاد اعتماد به نفس در ارائۀ سخنرانی

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۸: م…
مستر استاد - عملکرد بالای تیم در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۷: ایجاد تیمی با عملکرد بالا

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۷: ا…
مستر استاد - قدرت نفوذ در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۶: آگاهی از نگرش – تأثیر و نفوذ

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۶: آ…
025 - Coaching - تنفس سه مرحله ای در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۵: تمرین تنفس سه مرحله ای

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۵: تمرین تنفس سه مرحله…
مستر استاد - مقابله با مشکلات در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۴: گاهی مقابله کردن خوب است

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۴: گاهی مقابله کردن به…
مستر استاد - فرسودگی شغلی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۳: فرسوده یا خارج از عمل

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۳: فرسوده یا خارج از ع…
مستر استاد - ایجاد الگوی بازخورد در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۲: ایجاد یک الگوی بازخورد منحصر به فرد

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۲: بازیابی معنای بازخو…
مستر استاد - آمادگی پیش از مربیگری

تمرین شمارۀ ۲۱: مراسم پیش از مربیگری

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۱: مراسم پیش از مربیگر…
مستر استاد - تکنیک های مدیریت خود در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۰: مدیریت خود در طول جلسۀ مربیگری

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۰: مدیریت خود در طول ج…
مستر استاد - مدیریت ارتباط با یک اسپانسر در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۹: مدیریت و به حد اعلی رساندن رابطه با یک اسپانسر

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۹: مدیریت و به حد اعلی…
مستر استاد - حل مسئله در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۸: به مراجع خود ماهی ندهید، ماهیگیری یاد بدهید

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۸: به مراجع خود ماهی ن…
مستر استاد - حضور در لحظه در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۷: چگونگی استفاده از حضور خود در اتاق مربیگری

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۷: آوردن خود به اتاق: …
مستر استاد - شناسایی احساسات در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۶: افزودن به  اطلاعات – احساسات

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۶: افزودن به  اطلاعات …
مستر استاد - گشودن قفل مقاومت یا ترس در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۵: گشودن قفل مقاومت یا ترس

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۵: گشودن قفل مقاومت…
مستر استاد - ارتقاء شغلی و مدیریت در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۴: انتقال به سطح جدیدی از مسئولیت

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۴: انتقال به سطح جد…
مستر استاد - مقابله با ترس در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۳: استراتژی گام به گام

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۳: استراتژی گام به …
مستر استاد - استراتژی بازگشت به عقب در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۲: استراتژی بازگشت به عقب

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۲: استراتژی بازگشت …
مستر استاد - تمرین تنفس در کوچینگ

تمرین شماره ۱۱: درمان جادویی تمرین تنفس

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۱: درمان جادویی تمر…
مستر استاد - قدرت موسیقی در کوچینگ

تمرین شماره ۱۰: قدرت موسیقی

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۰: قدرت موسیقی Pow…
مستر استاد - فرا رفتن از منطقه امن در کوچینگ

تمرین شماره ۹: فرا رفتن از مناطق امن

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۹: فرا رفتن از مناطق…
مستر استاد - استراتژی آینه در کوچینگ

تمرین شماره ۸: آینه را نگه دار، مراجع بقیۀ کارها را انجام می دهد

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۸: آینه را نگه دار، …
مستر استاد - ایجاد حس اعتماد به نفس قوی تر

تمرین شماره ۷: ایجاد حس اعتماد به نفس قوی تر

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۷: ایجاد حس اعتماد ب…
مستر استاد - تصاویرسازی مقابله ای در کوچینگ

تمرین شماره ۶: تصاویرسازی مقابله ای

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۶: تصاویرسازی مقابله…
مستر استاد - جشن و پاداش در کوچینگ

تمرین شماره ۵: جشن و پاداش

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۵: جشن و پاداش Cele…
مستر استاد - ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس متداول در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۴: ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس متداول

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۴: ایجاد اعتماد به ن…
مستر استاد - استراتژی بازگشت به عقب در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳: مثبت عمل کردن در موقعیت های دشوار

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۳: مثبت عمل کردن در …
مستر استاد - دستیابی به نتیجه با کشف استعاره در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲: دستیابی به نتیجه با کشف استعاره

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۲: دستیابی به نتیجه …
مستر استاد - تمرین قدرت و مهارت در کوچینگ

معرفی کتاب ۴۳: ۱۰۱ استراتژی و تکنیک کوچینگ

/
کتاب ۱۰۱ استراتژی و تکنیک کوچینگ (دانش و مهارت های ضروری کوچینگ) ۱۰۱…