مستر استاد - انتخاب شغل در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۴۱: انتخاب شغل

/
فصل چهارم: تمرکز بر آینده تمرین شمارۀ ۴۱: انتخاب شغل Career choice…
مستر استاد - برنامه ریزی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۴۰: برنامه ریزی عملی

/
فصل چهارم: تمرکز بر آینده تمرین شمارۀ ۴۰: برنامه ریزی عملی Action …
مستر استاد - تصویرسازی ذهنی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۹: تصویرسازی زمان

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۹: ت…
مستر استاد - ان ال پی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۸: مدل تعویض

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۸: م…
مستر استاد - مدیریت زمان در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۷: بازی چارچوب

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۷: ب…
مستر استاد - پیشرفت شغلی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۶: مدل سازی نقش موفقیت

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۶: م…
مستر استاد - هرم عصبی منطقی رابرت دیلتز

تمرین شمارۀ ۳۵: مدل سازی چند سطحی

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۵: م…
مستر استاد - تاثیر صدا در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۴: تأثیر – صدا

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۴: ت…
مستر استاد - عملکرد ضعیف در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۳: رسیدگی به عملکرد ضعیف/رفتار غیرقابل قبول

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۳: ر…
مستر استاد - قدرت نفوذ مدیر بر دیگران در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۲: تقویت سبک نفوذ رهبر

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۲: ت…
مستر استاد - تصمیم گیری و شهود در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۱: تصمیم گیری از طریق شهود

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۱: ت…
مستر استاد - تاثیر ظاهر در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳۰: ایجاد تأثیر در محل کار – ظاهر

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۳۰: ا…
مستر استاد - زبان بدن در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۹: ایجاد اعتماد به نفس با زبان بدن

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۹: ا…
مستر استاد - اعتماد به نفس در سخنرانی - کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۸: ایجاد اعتماد به نفس در ارائۀ سخنرانی

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۸: م…
مستر استاد - عملکرد بالای تیم در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۷: ایجاد تیمی با عملکرد بالا

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۷: ا…
مستر استاد - قدرت نفوذ در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۶: آگاهی از نگرش – تأثیر و نفوذ

/
فصل سوم: توسعۀ مهارت ها و استراتژی های خاص تمرین شمارۀ ۲۶: آ…
025 - Coaching - تنفس سه مرحله ای در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۵: تمرین تنفس سه مرحله ای

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۵: تمرین تنفس سه مرحله…
مستر استاد - مقابله با مشکلات در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۴: گاهی مقابله کردن به همان اندازه که درک می شود خوب است

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۴: گاهی مقابله کردن به…
مستر استاد - فرسودگی شغلی در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۳: فرسوده یا خارج از عمل

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۳: فرسوده یا خارج از ع…
مستر استاد - ایجاد الگوی بازخورد در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۲: ایجاد یک الگوی بازخورد منحصر به فرد

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۲: بازیابی معنای بازخو…
مستر استاد - آمادگی پیش از مربیگری

تمرین شمارۀ ۲۱: مراسم پیش از کوچینگ

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۱: مراسم پیش از کوچینگ…
مستر استاد - تکنیک های مدیریت خود در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲۰: مدیریت خود در طی جلسه مربیگری

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۲۰: مدیریت خود در طی جل…
مستر استاد - مدیریت ارتباط با یک اسپانسر در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۹: مدیریت و به حد اعلی رساندن رابطه با یک اسپانسر

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۹: مدیریت و به حد اعلی…
مستر استاد - حل مسئله در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۸: به مراجع خود ماهی ندهید، ماهیگیری یاد بدهید

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۸: به مراجع خود ماهی ن…
مستر استاد - حضور در لحظه در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۷: چگونگی استفاده از حضور خود در اتاق کوچینگ

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۷: آوردن خود به اتاق: …
مستر استاد - شناسایی احساسات در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۶: افزودن به  اطلاعات – احساسات

/
فصل دوم: پیشرفت به عنوان یک مربی تمرین شمارۀ ۱۶: افزودن به  اطلاعات …
مستر استاد - گشودن قفل مقاومت یا ترس در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۵: گشودن قفل مقاومت یا ترس

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۵: گشودن قفل مقاومت…
مستر استاد - ارتقاء شغلی و مدیریت در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۴: انتقال به سطح جدیدی از مسئولیت

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۴: انتقال به سطح جد…
مستر استاد - مقابله با ترس در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۳: تکنیک مواجهه

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۳: تکنیک مواجهه Th…
مستر استاد - استراتژی بازگشت به عقب در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۱۲: استراتژی یک گام به عقب

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۲: استراتژی یک گام …
مستر استاد - تمرین تنفس در کوچینگ

تمرین شماره ۱۱: درمان جادویی تمرین تنفس

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۱: درمان جادویی تمر…
مستر استاد - قدرت موسیقی در کوچینگ

تمرین شماره ۱۰: قدرت موسیقی

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۱۰: قدرت موسیقی Pow…
مستر استاد - فرا رفتن از منطقه امن در کوچینگ

تمرین شماره ۹: فرا رفتن از مناطق امن

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۹: فرا رفتن از مناطق…
مستر استاد - استراتژی آینه در کوچینگ

تمرین شماره ۸: آینه را نگه دار، مراجع خودش بقیه کارها را انجام می دهد

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۸: آینه را نگه دار، …
مستر استاد - ایجاد حس اعتماد به نفس قوی تر

تمرین شماره ۷: ایجاد حس اعتماد به نفس قوی تر

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۷: ایجاد حس اعتماد ب…
مستر استاد - تصاویرسازی مقابله ای در کوچینگ

تمرین شماره ۶: تجسم مقابله

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۶: تجسم مقابله Copi…
مستر استاد - جشن و پاداش در کوچینگ

تمرین شماره ۵: جشن و پاداش

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۵: جشن و پاداش Cele…
مستر استاد - ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس متداول در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۴: ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس جامع

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۴: ایجاد اعتماد به ن…
مستر استاد - استراتژی بازگشت به عقب در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۳: مثبت عمل کردن در موقعیت های دشوار

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۳: مثبت عمل کردن در …
مستر استاد - دستیابی به نتیجه با کشف استعاره در کوچینگ

تمرین شمارۀ ۲: دستیابی به نتیجه با کشف استعاره

/
فصل اول: ایجاد اعتماد به نفس تمرین شمارۀ ۲: دستیابی به نتیجه …