مسئولیت 100 درصدی
تخصص در یک زمینه و نه مدعی در همه زمینه ها
شاهین کلانتری
مثلث فکر،وقت،انرژی
سید حسین عباسمنش-مرد موفقیت ایران