تخصص در یک زمینه و نه مدعی در همه زمینه ها
شاهین کلانتری
مثلث فکر،وقت،انرژی
سید حسین عباسمنش-مرد موفقیت ایران
نیکی بدون توقع به نفر دیگر
فیلم سوخته با بازی بردلی کوپر
فیلم نظریه همه چیز
فیلم دست نیافتنی ها
In-Time-Movie-Reivew
فیلم جوی