پل جاسوسان
فیلم سخنرانی پادشاه
جان نش و همسرش
مرد سیندرلایی
فیلم 127 ساعت
ضربه های شلاق
نجات سرباز رایان
دیکاپریو در فیلم از گور برخواسته
رستگاری در شاوشنگ
کتاب سیب
کتاب خنداننده شو
فیلم های انگیزشی
کتاب شاهین کلانتری
کتاب 123 بدرخش
قدم صفر کارآفرینی