فیلم سوخته با بازی بردلی کوپر
فیلم نظریه همه چیز
فیلم دست نیافتنی ها
In-Time-Movie-Reivew
فیلم جوی
پل جاسوسان
فیلم سخنرانی پادشاه
جان نش و همسرش
مرد سیندرلایی
فیلم 127 ساعت
ضربه های شلاق
نجات سرباز رایان
دیکاپریو در فیلم از گور برخواسته
رستگاری در شاوشنگ
کتاب سیب
کتاب خنداننده شو
فیلم های انگیزشی
کتاب شاهین کلانتری
کتاب 123 بدرخش
قدم صفر کارآفرینی