نوشته‌ها

معرفی کتاب ۸: اهمیت گرایی

/
نام کتاب: اهمیت گرایی (به دنبال کمتر ولی بهتر) Essentialism نوی…