نوشته‌ها

قانون شماره ۴۰-احترام زیادی به پول قائل هستم.

/
در زمانه و جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که نکوهش پول و فضیلت شمردن فق…