نوشته‌ها

قانون شماره ۴۳-قانون فراوانی

/
بهتر است به‌جای قانون فراوانی بگویم «باور فراوانی». این باور در مق…