نوشته‌ها

تخصص در یک زمینه و نه مدعی در همه زمینه ها

قانون شماره ۲۸: قانون تخصص

/
می خوام از شما سوالی بپرسم. شما کدام را ترجیح می دهید؟ دوست داری…