نوشته‌ها

اشتباه شماره ۱: شرک خفی

/
یادداشتی از یک مشرک در حال ترک! دانشنامه اسلامی شرک را این گونه تعریف می…