نوشته‌ها

قانون شماره ۲۱: تلویزیون نمی بینم

/
مثلث ممنوعه زندگی من:تلویزیون،اخبار،بحث بیهودهسال‌هاست که تلویزیون…