نوشته‌ها

قانون شماره ۲۱: تلویزیون نمی بینم

/
مثلث ممنوعه زندگی من: تلویزیون،اخبار،بحث بیهوده سال‌هاست که تلویزیون…