نوشته‌ها

متقاعدسازی لیبرمن

معرفی کتاب ۳۷: روش های جذب و متقاعد سازی دیگران

/
مشخصات کتاب روش های جذب و متقاعد سازی دیگران نام کتاب: روش‌های جذب…