نوشته‌ها

قانون شماره۴۱: به شانس و قرعه‌کشی هیچ اعتقادی ندارم.

/
بیایید بررسی کنیم؛ ببینیم چه کسانی به شانس و قرعه‌کشی برای موفق…