نوشته‌ها

شفافیت در کار و زندگی

پدر و مادر همه خوبی ها!

/
من عاشق این جمله‌ام: شفافیت پدر و مادر همه خوبی‌هاست. اسا…