نوشته‌ها

قانون شماره ۲۵: شکرگذاری

/
آیا شما شکرگزارید؟ (سوره انبیا، آیه ۸۰) اولین بار دریکی از سم…