نوشته‌ها

قانون شماره ۱۵: صداقت و درستکاری را ترجیح می‌دهم.

/
صادقانه بگویم که صداقت بیشتر از دروغ به کمکم آمده است و چه زیبا فر…