نوشته‌ها

قانون شماره ۱۴: صریح و شفاف هستم.

/
من معتقدم دنیا به شفافیت پاسخ می‌دهد. بسیاری از افراد خودشان نمی‌دانند چه می‌خواه…