نوشته‌ها

قانون شماره ۱۶: عذرخواهی سریع، قدردانی سریع

/
ابوعلی سینا یک جمله طلایی دارد او می‌گوید: کسی که برای یک اش…