نوشته‌ها

عملگرایی و اقدام

چگونه یک عملی شویم!

/
در ستایش عمل و عملگرایی و راهکارهایی برای اهل اقدام شدن یکی از بز…

قانون شماره ۳۹-من اینو می دونم.

/
می دانید چرا بسیاری از افراد موفق نمی شوند،چون اهل اقدام و ا…