نوشته‌ها

اشتباه شماره ۲: فراموش کردن خداوند

/
قبلا شنیده بودم که قرآن خواندن یا حتی نماز شب خواندن توفیق م…