نوشته‌ها

دیکاپریو در فیلم از گور برخواسته

معرفی فیلم شماره ۳: از گور برخواسته

/
فیلم شماره ۳: بازگشته The Revenant سال ساخت: ۲۰۱۵ مدت زم…