نوشته‌ها

معرفی فیلم ۲۹: انجمن شاعران مرده

/
فیلم شماره ۲۹: انجمن شاعران مرده  Dead Poets Society سال …

معرفی فیلم ۲۵: شجاع دل

/
فیلم شماره ۲۵: شجاع دل  Braveheart سال ساخت: ۱۹۹۵ مدت زم…
فیلم سوخته با بازی بردلی کوپر

معرفی فیلم ۲۲: سوخته

/
فیلم شماره ۲۲: سوخته Burnt سال ساخت: ۲۰۱۵ مدت زمان فیلم …

معرفی فیلم ۲۱: کارآموز

/
فیلم شماره ۲۱: کارآموز  Intern سال ساخت: ۲۰۱۵ مدت زمان فیلم : ۲…

معرفی فیلم ۲۰: دستان شفابخش

/
فیلم شماره ۲۰: دستان شفابخش Gifted Hands سال ساخت: ۲۰۰۹ مدت زمان ف…

معرفی فیلم ۱۸: لیست آرزوهای نرسیده

/
فیلم شماره ۱۸: لیست آرزوهای نرسیده Bucket List سال ساخت: ۲۰…

معرفی فیلم ۱۷: نقطه کور

/
فیلم شماره ۱۷: نقطه کور Blind side سال ساخت: ۲۰۰۹ مدت زم…

معرفی فیلم ۱۶: در جستجوی خوشبختی

/
فیلم شماره ۱۶: در جستجوی خوشبختی The Pursuit of Happyness س…
فیلم نظریه همه چیز

فیلم شماره ۱۵: تئوری همه چیز

/
سال ساخت: ۲۰۱۴-فرانسه مدت زمان فیلم : ۲ساعت و ۳ دقیقه …