نوشته‌ها

قدم صفر کارآفرینی

معرفی کتاب ۱: پیدا کردن علاقه الهی و رسالت شغلی

/
جمعه گذشته در حاشیه یک همایش کوچینگ فرصتی پیش آمد تا با یکی از د…