نوشته‌ها

مثلث فکر،وقت،انرژی

قانون شماره ۲۲: مثلث وقت، فکر، انرژی

/
وقت و عمر چیز عجیبی است، تقریباً تنها هدیه رایگانی است که در اختیار…