نوشته‌ها

نیکی بدون توقع به نفر دیگر

معرفی فیلم ۲۶: نیکی بدون توقع

/
فیلم شماره ۲۶: به دیگری نیکی کن (نیکی بدون توقع) Pay It Forward  …

معرفی فیلم ۱۹: بندباز

/
فیلم شماره ۱۹:  بندباز   The Walk سال ساخت: ۲۰۱۵ مدت زمان…