نوشته‌ها

قانون شماره ۳۹-من اینو می دونم.

/
می دانید چرا بسیاری از افراد موفق نمی شوند،چون اهل اقدام و ا…