نوشته‌ها

دوره تربیت کوچ حرفه ای

دوره حضوری ۶ ماهه کوچینگ پلاس (تربیت کوچ حرفه ای)

/
دومین دوره پیشرفته تربیت کوچ حرفه ای (کوچینگ پلاس) نازنین سخ…