نوشته‌ها

قانون شماره۴۴: همه ما فروشنده‌ایم

/
احتمالاً از این قانون آخری تعجب کرده‌اید. ممکن است بگویید من معلم هستم و هرگ…