نوشته‌ها

کتاب حکمت های زندگی

رونمایی کتاب هک زندگی (حکمت های ۱۴ گانه)

/
در دوره کوچینگ پلاس به شرکت کنندگان آموزش کتاب نویسی به صورت حرف…