نوشته‌ها

قانون شماره ۳۲: نیروی چرایی

/
یادم می آید از کودکی به ما می گفتند: اراده ات را قوی کن تا به م…