نوشته‌ها

کتاب ورزش ذهن به همین سادگی

معرفی ۲ کتاب کار برای تمرینات مغزی (کتاب ۱۸ و ۱۹)

/
رویکرد ورزشی به مغز به عنوان یک اندام که باید تمرین و ورزش داده شود…