نوشته‌ها

کتاب عانگع اصلانیان

هیچ چیز در کشور به اندازه نرخ ارز گران نخواهد شد(کتاب ۱۷)

/
معرفی کتاب جدید عانگع اصلانیان سال ۹۱ برای مصاحبه کاری با مدیرع…