نوشته‌ها

قانون شماره ۳۲: نیروی چرایی

/
یادم می آید از کودکی به ما می گفتند: اراده ات را قوی کن تا به م…

قانون شماره ۱۸: میانگین ۵ نفر

/
جیم ران بزرگ می‌گوید: نمره خوشبختی، نگرش و درآمد شما میانگین نمره…

قانون شماره ۱۲:قانون حسن جویی

/
یکی از باورهای عمومی غلط که از کودکی در ذهن ما ریشه دوانده این اس…

قوانین زندگی من

/
سلام سلام سلام حاااالتون چطورهههههه: عالیه (با صدا و لحن دکتر حلت ب…