نوشته‌ها

نابغه دیوانه رندی گیج

معرفی کتاب ۳۵: نبوغ دیوانه،مانیفست کارآفرین ها

/
معرفی کتاب: نبوغ دیوانه، مانیفست کارآفرین‌ها نویسنده: رندی‌گیج مترجمان: شادی حسن پور، فراز فرهادی،…