نوشته‌ها

معرفی کتاب ۸: اهمیت گرایی

/
نام کتاب: اهمیت گرایی (به دنبال کمتر ولی بهتر) Essentialism نوی…

راهنمای جامع «اهمیت گرایی» در زندگی و کار

/
مشخصات مقاله موضوع: اولویت گرایی، ترویج زیاد فکر کردن، ترویج …